Disclaimer

Wij besteden veel zorg aan het ontwerpen van deze website, maar kunnen de juistheid van de informatie niet garanderen. De gebruiker moet zich er van bewust zijn dat de informatie kan veranderen zonder dat hij/zij daarvan vooraf op de hoogte wordt gebracht. Wij kunnen kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van de site of voor het gebruik dat hiervan wordt gemaakt.

Auteursrecht
De volledig website is eigendom van Nagelstyliste Claudia Wittelings. Wij geven de bezoeker van deze site de toestemming om de opgenomen gegevens te kopiëren, af te drukken en aan te wenden onder de voorwaarde dat deze gegevens louter voor informatieve doeleinden van de bezoeker worden aangewend, en met uitsluiting van elke verdere verveelvoudiging, distributie, commercialisatie of exploitatie onder derden.

Allerlei
Ieder geschil met betrekking Nagelstyliste Claudia Wittelings valt onder de Nederlandse wetgeving.

Nagelstyliste Claudia Wittelings is niet verantwoordelijk voor getoonde content op de aan deze website gekoppelde bestanden.
Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen daarvan maken inbreuk op intellectuele rechten. Toestemmming tot het gebruik van de getoonde content of delen daarvan op andere publiekelijk toegankelijke plaatsen dient schriftelijk te worden verzocht. Zonder deze schriftelijke toestemming kunt u geen content of delen van deze pagina gebruiken.